Za ecocheeky stojíme ako mladí ľudia zo spoločnosti hlavmil s. r. o., ktorí máme radi prírodu a čoraz intenzívnejšie si uvedomujú dôležitosť správania sa ľudí k našej zemi a životnému prostrediu ako takému. Stále veríme, že naše deti budú poznať život v prírode ako ho poznáme my. 

Po rôznych úvahách a premýšľaní sme rozhodli osloviť na spoluprácu britskú spoločnosť The Cheeky Panda, ktorá v roku 2016 začala písať svoju históriu a vstúpila do nemeného a dlhodobo rovnakého priemyslu s ekologickou ideou. Idea spočíva vo využití bambusu ako ecofriendly materiálu pre výrobky, ktoré pomôžu životnému prostrediu a pokryjú potreby ľudí.

Sme radi, že sa nám podarilo uzavrieť dohodu s perspektívnou spoločnosťou, ktorá bude plniť sklad ekologickými produktmi, ktoré ako našim zákazníkom budeme vedieť s radosťou posielať postredníctvom nášho internetového obchodu, 

Našim cieľom v biznise je vybudovať udržateľnú spoločnosť.