Jednou z našich priorít je pomáhať ľuďom a organizáciam v našom okolí. Pracujeme na podmienkach a prístupe k spoločenskej zodpovednosti, ktorú chceme vykonávať a radi ju na tomto mieste pár slovami aj popíšeme.