Carbon balanced

Carbone balanced - karbonová rovnováha

The Cheeky Panda produkty produkujú výrazne menej emisií v porovnaní s bežnými alternatívami stromov. Za nevyhnutné vyprodukované emisie preberajú zodpovednosť. The Cheeky Panda venuje časť výnosov programu uhlíkovej rovnováhy World Land Trust, čím kompenzuje nevyhnutné emisie z výroby výrobkov podporou ochrany a obnovy tropického dažďového pralesa. 

FSC approved

 FSC approved - FSC Certifikácia

Všetky produkty The Cheeky Panda sú stopercentne schválené FSC a poskytujú istotu, že boli vyrobené z materiálov z dobre obhospodarovaných lesov. Bambusové lesy, ktoré sa využívajú na výrobu, prešli nezávislým auditom a vyhovujú požiadavkám FSC, 10 zásadám a kritériám pre správu lesov.

B spoločnosť

 B corp - B spoločnosť

The Cheeky Panda je spoločnosťou B Corporation, čo znamená, že patrí medzi najetickejšie spoločnosti a dodržiava trvalo udržateľné podnikanie vo svete.

Vegan

 Vegan - Vegan

The Cheeky Panda je prvou značkou v oblasti tkanív, ktorá získala certifikáciu Vegan, čo znamená, že všetky produkty neobsahujú živočíšne produkty a neboli realizované testy na zvieratách.

Cruelty free

 Cruelty free 

Schválenie The Leaping Bunny. Nikdy netestovali a ani nebudú testovať na zviertách 

MSDUK

 MSDUK - MSDUK certifikácia

Spoločnosť MSDUK potvrdila, že The Cheeky Panda je podnik etnických menšín. MSDUK združuje inovatívne a vysoko rastúce podniky etnických menšín (EMB) s globálnymi korporáciami zaviazanými k vytvoreniu inkluzívneho a rozmanitého zásobovaceho reťazca.